Inloggen

preview
Nieuwsbrief 6 december 2018

Nieuwsbrief MKC Waalsdorp

Beste ouders en verzorgers,

Wat een heerlijk Sinterklaasfeest was het afgelopen woensdag weer op school en wat hebben de kinderen prachtige creaties gemaakt voor elkaar. Hieronder allereerst kleine sfeerimpressie van de dag.

 

Op 22 november organiseerden we een interactieve ouderavond over mediawijsheid. Dank aan de aanwezige ouders voor jullie inbreng en de waardevolle uitwisseling van ervaringen. Hieronder delen we een link naar de tips van de spreker van de avond, Dustin Gods van 1622.

 

In deze nieuwsbrief verder een kort verslag van de studiedag van 16 november, informatie de activiteiten voor ons goede doel van dit schooljaar, de World Peace Foundation en we hebben drie vacatures waar we uw hulp bij kunnen gebruiken.

 

Veel leesplezier!

 

Berien Bakker

Directeur

1. Impressie Sinterklaasfeest 5 december

Het was een gezellig Sinterklaasfeest gisteren! 

 

  Welko Sinterklaas   Dag Sinterklaas . In de klas

 

 

 

 

Welkom Sint

 

 

 

 

2. Verslag ouderbijeenkomst 'Mijn kind en ik op het web'

 

Mediawijsheid

Op donderdag 22 november organiseerden we een bijeenkomst voor ouders over mediawijsheid. De avond stond onder leiding van Dustin Gods van centrum 16.22. We hadden veel aanmeldingen, vandaar dat we de groep voor het interactieve gedeelte hadden gesplitst. Helaas waren veel van de ouders die zich hadden aangemeld toch niet aanwezig. Jammer, want we keken uit naar uw komst en hadden in de voorbereiding daarmee rekening gehouden.

 

Uiteraard veel dank aan de ouders die er waren. Met name het delen van eigen ervaringen werd als waardevol ervaren. Via deze link vinden jullie de belangrijkste tips voor kinderen en ouders en verzorgers van Dustin Gods terug.

3. Verslag studiedag 16 november

 

Op vrijdag 16 november heeft het verdiepend en ervarend leren centraal gestaan. Het team van de BSO en de peuterbouw verdiepte zich in de ochtend in de montessori-principes. Er zijn veel nieuwe medewerkers ingestroomd waardoor het zinvol was om hier uitgebreid aandacht aan te geven. Binnenkort starten een aantal leden van het BSO-team met de montessori-opleiding.

 

dednkrsHet team van leerkrachten heeft zich, onder leiding van de DeDNKRS verdiept in verrijking van ons onderwijs. Thema’s die aan bod kwamen waren

1. het top-down aanbieden van leerstof;
2. het geven van ‘hogere orde denken’ opdrachten;
3. het stellen van vragen.

 

Waarom zijn deze drie didactische overwegingen relevant?

In het onderwijs wordt veel bottum-up gewerkt. Een voorbeeld is het één voor één aanleren van de spellingregels. Als de kinderen alle spellingregels hebben geleerd, kunnen ze deze in een groter kader plaatsen, door bijvoorbeeld de eerst de categorieën te onderscheiden en vervolgens relatie tussen die categorieën aan te brengen.

 

Echter voor sommige kinderen is het top-down aanbieden van de leerstof passender bij hun manier van leren. Dat geldt vooral voor kinderen die behoefte hebben aan overzicht. Dat kunnen ze als motiverend ervaren. Of voor kinderen die niet alle leerstof uitgebreid hoeft te oefenen; voor hen is de top-down aanbieding ook behulpzaam. Zij krijgen dan eerst de structuur of het kader geboden en pas dan wordt op de details ingezoomd. Met andere woorden: ze kennen de hele puzzel en kunnen overzien welke puzzelstukjes bestudeerd of geoefend moeten worden en welke puzzelstukjes als gelijk in de puzzel geplaatst kunnen worden.

 

dednkrs

 

Het geven van ‘hogere orde denken’ opdrachten is voor alle kinderen heel stimulerend. Bloom’s Taxonomie is daarvoor voor leerkrachten een goed ondersteuningsmiddel. Niet alleen wordt kinderen gevraagd om te onthouden, te begrijpen en toe te passen, maar juist ook om te analyseren, te evalueren en te creëren. Daar passen opdrachten en vragen bij, die kinderen prikkelen en uitdagen om buiten de gebaande kaders de oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld: ontwerp een waterfiets voor iemand in een rolstoel.

 

Het stellen van vragen is tenslotte een belangrijk hulpmiddel voor kinderen om hun nieuwsgierigheid en onderzoekende geest te richten. Er is niet één Goede Vraag! De goede vraag vindt zijn oorsprong in heel veel geproduceerde vragen. Kwantiteit is de basis van kwaliteit. In die veelvoud aan vragen wordt vervolgens ordening aangebracht en tenslotte keuzes gemaakt door de kinderen. En zie daar: de (onderzoeks)vraag die kinderen doelgericht aan het onderzoeken zet.

 

Samenwerken en ervarend leren

In de middag heeft het gehele MKC-team zich gebogen over ervarend leren en hoe ervarend leren kan bijdragen aan oplossingsgericht en creatief denken. Ook samenwerken kan bij ervarend leren een belangrijk onderdeel vormen. In het werktheater zette het team zich aan het ‘uit elkaar halen’ van diverse elektrische apparaten: wat kom je tegen, hoe ziet de binnenkant er eigenlijk uit? En vervolgens, wie kan wat goed en welke afspraken maak je? Door dit als team een keer zelf te ervaren is de stap naar het organiseren van een dergelijke activiteit voor de kinderen ook beter te zetten: zowel binnen school- als BSO-tijd.Tot slot maakte de teamleden van alle verkregen onderdelen een nieuw kunstwerk. Hergebruik dus.

 

recycling 1  recycling 2    recycling 6 . recycling 5

 

4. Start inzamelactie World Peace Flame Foundation

Het goede doel van dit jaar is de World Peace Flame Foundation’. Dit is een non-religieuze en non-politieke organisatie, die zich met humanitaire projecten en educatie inzet voor de wereldvrede.

 

Op 22 november vond het startschot plaats. We hebben de kinderen laten zien wat de Foundation doet en waar we ons voor gaan inzetten. Het geld dat we de komende periode gaan inzamelen komt ten goede aan schoolmaterialen voor kinderen in India, in de streek Gujarati. Vanaf donderdag 6 december starten we op de BSO met het maken van knutselwerkjes die verkocht kunnen worden. Ook starten we dan in de groepen met het uitvoeren van ideeën voor de inzamelactie.

 

Peace Flame

 

Verkoop voor het goede doel op 17 en 18 december

Op maandag 17 en dinsdag 18 december zullen de zelfgemaakte werkjes -  van 14.30 tot 18.30 uur in het werktheater -  worden verkocht. U bent van harte welkom! Ook op kerstavond 19/12 kunt u, tijdens het kerstdiner van hun kinderen, eventueel nog een (extra) bijdrage doneren.

 

We kijken ernaar uit om met elkaar een mooi bedrag in te zamelen!

 

 

5. Helpt u ons bij het vervullen van deze vacatures?

Per 1 februari 2019 hebben we drie vacatures op onze school: 

 

- Een vacature in de Onderbouw:  Gera gaat een dag meer werken op de Pabo waar ze pabostudenten begeleid; 

- Een vacature in de Middenbouw: Margreet maakt stappen voor haar toekomst en dat betekent ook een nieuwe baan op een andere montessorischool dichterbij huis in Noordwijk; 

- En een vacature in de Bovenbouw: Stephanie maakt ook flinke stappen voor haar toekomst en dat betekent zelfs een baan in Singapore op de Hollandse School....! 

 

De vacatures staan inmiddels op onze website. U als ouder kent onze school goed, dus wie weet kunt u de vacatures in uw netwerk delen en ons helpen bij het vinden van een nieuwe docent. Hartelijk dank alvast!

 

Voor de Bovenbouw 4 ook goed nieuws. Stijn Verstraete zal per 1 januari voor 2 dagen bij ons komen werken. Dit tot het behalen van zijn pabo-diploma. Daarna zou hij graag bij ons blijven als leerkracht voor meerdere dagen.

 

 

6. Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek Universiteit Leiden?

De Universiteit Leiden heeft ons gevraagd onderstaande informatie met u te delen. De Universiteit doet namelijk onderzoek naar hoe kleuters ontdekkend leren. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om kinderen te begeleiden om effectiever zelfstandig ontdekkend te leren. Voor dit onderzoek zoekt de Universiteit ouders en kinderen die hieraan willen meewerken.

 

Jo van Schaik, onderzoeker Onderwijswetenschappen, Universiteit Leiden licht e.e.a. kort toe: “Wij onderzoeken dit door te analyseren hoe hersenen van kinderen reageren op nieuwe informatie met betrekking tot een natuurkundig wetenschappelijk concept (balans). Wij bestuderen of het introduceren van verrassende evidentie, leidt tot het beter begrijpen van dit concept. Voor het meten van activiteit in de hersenen van kinderen, maken we gebruik van een EEG (elektro-encefalogram; zie ook bijgaande ouderbrief en brochure). EEG is een pijnloze, hygiënische en veilige manier om deze elektrische activiteit in de hersenen te meten.”

 

Wilt u meer weten of heeft u interesse om deel te nemen? Dan kunt u hier meer informatie lezen

7. Inlog www.waalsdorp.nl en SchouderCom

Met de komst van SchouderCom is de aparte inlog van www.waalsdorp.nl eigenlijk overbodig gevonden. Alle informatie die alleen relevant is voor ouders van onze school is inmiddels te vinden op deze beveiligde omgeving in SchouderCom. De loginpagina van de openbare website hebben we dan ook verwijderd.

 

U vindt alle documenten die voorheen ‘achter’ de login stonden onder de knop Documenten binnen SchouderCom.