Inloggen

preview
Nieuwsbrief 18 oktober 2019

Nieuwsbrief MKC Waalsdorp

Beste ouders en verzorgers,

De eerste periode van nieuwe schooljaar stond in het teken van kennismaken met elkaar. Tijdens de kennismakingsavond op 24 september besteedden de leerkrachten aandacht aan een aantal thema’s uit de pedagogiek van Maria Montessori. Wat bedoelen we eigenlijk met ‘wellevendheid’ en ‘vrijheid in gebondenheid’? En wat betekent dit voor de manier waarop we het onderwijs inrichten? In de onderbouw gingen we in op hoe u hier als ouder bij kunt helpen, want in onze visie gaan opvoeding en onderwijs hand in hand.

 

Verder in deze nieuwsbrief foto’s van de sportdagen van de bovenbouw en onderbouw en kijken we kort terug op de studiedag voor het team. U vindt hieronder de laatste updates van het team en onze nieuwe leerkracht Kizzy Weber stelt zich aan u voor. 

 

Tot slot doen we een oproep: wilt u zorgen dat uw kind op tijd in de klas is? De leerkrachten beginnen om 8.30 uur. Het is voor de andere kinderen, de leerkracht en voor uw eigen kind vervelend als hij of zij te laat is.

 

Ik wens jullie alvast een fijne herfstvakantie,

 

Berien Bakker

Directeur

 

1. Verslag sportdagen BB en OB

Op 18 september gingen alle kinderen van de bovenbouw samen sporten op het strand van Scheveningen! Het weer werkte gelukkig mee.

 

sportdag BB 1 Sportdag bb1

 

Helaas ging de sportdag van de middenbouw vanwege het slechte weer niet door. In het voorjaar organiseren we dit opnieuw.

 

Op 12 oktober was de onderbouw aan de beurt met een hele sportieve en gezellige ochtend in en rond de school. Van springkussen en reuzenschommel tot dansen op Kinderen voor Kinderen.

Dank aan alle ouders en verzorgers voor de enthousiaste begeleiding op beide dagen!

 

 

 

2. Update van het team

 

  • Kizzy Weber is gestart als leerkracht van OB4. Hieronder stelt ze zich aan u voor;
  • Marley gaat ons helaas verlaten, maar het ziet ernaar uit dat we al een nieuwe leerkracht hebben gevonden voor de middenbouw;
  • Frauke is terug in de bovenbouw, daar zijn we erg blij mee!
  • Carolien is inmiddels gestart als leerkracht in de middenbouw; hiervoor was ze coördinator van de Peuterbouw;
  • Barbara Brands is als pedagogisch medewerker gestart bij de peuters;
  • We hebben een nieuwe IB-er aan boord voor de extra begeleiding van de kinderen, namelijk Ingrid van Dongen, ook zij stelt zich hieronder aan u voor; 
  • Danny is aan het re-integreren, dus jullie zien hem steeds vaker weer op school en met ingang van maandag 4 november werkt hij ook weer op de maandag.

 

3. Welkom Kizzy en Ingrid

Kizzy 1

 

"Dit schooljaar is mijn wens in vervulling gegaan om mijzelf verder te ontwikkelen binnen het montessorionderwijs. Op maandag en dinsdag ben ik werkzaam in OB4, een ontzettend leuke groep met een bevlogen collega. Ook volg ik momenteel met veel plezier de montessoriopleiding. Naast het werken in de onderbouwgroep zal ik op vrijdag les gaan geven in de middenbouw. Daar gaan we bezig met het onderzoekslab: lessen waarin onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat. Er komen thema's aan bod als constructie en mechanica, proefjes en chemie maar ook onderwerpen als nieuwe uitvindingen en een duurzame toekomst. 

 

Ik ben afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, vanuit daar ben ik o.a. kunst- en technieklessen gaan geven in achterstandswijken en heb ik later mijn lerarenbevoegdheid aan de PABO behaald. Een aantal jaar geleden heb ik als invalleerkracht kennis kunnen maken met het montessorionderwijs in de praktijk. De zelfstandige, actieve en onderzoekende houding van de kinderen sprak mij meteen erg aan, net als het prachtige onderwijsmateriaal ontwikkeld door Maria Montessori. Ook kan ik mij uitstekend vinden in haar onderwijsconcept dat uitgaat van het doel om het kind een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen." 

 

 

 

Ingrid vD

"Graag stel ik mij voor. Ik ben Ingrid van Dongen en sinds dit schooljaar mag ik het team van Montessori Waalsdorp komen versterken als intern begeleider MB/BB.

Ik ben getrouwd en woon aan de rand van Zoetermeer tussen de Meerpolder en het Noord AA (een natuurgebied). Onze jongste dochter van 22 jaar studeert logopedie in Utrecht; de oudste van 26 jaar woont samen en werkt als vakdocent lichamelijke opvoeding. Mijn man en ik hebben een grote passie voor wintersport. Ieder vrij moment zijn wij op de ski’s te vinden. Om in vorm te blijven fiets ik elke dag naar de Utenbroekestraat en sport ik 3x per week. Lekker en vooral gezond eten vind ik belangrijk. De afgelopen jaren heb ik in Zoetermeer in het speciaal basisonderwijs gewerkt. Daar ben ik gestart als leerkracht en heb ik mij verder ontwikkeld als intern begeleider/ directie ondersteuner. Daarnaast ben ik de afgelopen twee jaar gedetacheerd geweest op de HS leiden als leercoach en docent pedagogiek.

 

Vanuit mijn zoektocht naar toekomstbestendig onderwijs ben ik geïnteresseerd geraakt in het Montessorionderwijs. De persoonlijke aandacht voor elk kind met hun eigen unieke ontwikkelingsbehoefte en het kunnen inspelen op het brandend houden van de motivatie/ enthousiasme voor leren spreken mij enorm aan. In september ben ik enthousiast begonnen en geniet elke dag volop van het mooie gebouw, de positieve collega's en uw inspirerende kinderen. Iedere dinsdag- en donderdagochtend sta ik bij de deur om de kinderen met hun ouders en verzorgers welkom te heten. Tot ziens op Waalsdorp!" 

 

 

4. Bedankt Museon!

Heeft u ze al gezien? Op het plein van de middenbouw hangt een replica van een deel van onze zonnestelsel. We kregen deze planeten van het Museon. #durftevragen

 

Zonnestelsel

 

5. Verslag kennismakingsavond 24 september

Vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, wellevendheid… wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Dat was het thema van de kennismakingsavond op 24 september. Hoe we de dingen doen op Waalsdorp is voor een heel belangrijk deel gestoeld op de pedagogiek van Maria Montessori. Voor u als ouder is het waardevol om hier wat meer over te weten, zodat u beter ziet waarom we dingen doen zoals we ze doen, maar ook hoe u hier thuis bij kunt ondersteunen. Opvoeding en onderwijs gaan, ook volgens Maria Montessori, hand in hand.

 

In de onderbouw werd deze avond veel aandacht geschonken aan verantwoordelijkheid. Waarom vinden we dat belangrijk en hoe doen we dat nu samen, ouders en leerkrachten? Misschien heeft u de ‘bolletjes’ al zien hangen op de deur? Zo helpen we de kinderen, u en de leerkrachten om bijvoorbeeld de dag goed te beginnen.

 

Hoe ouders ons helpenHoe ouders ons helpen Help mij het zelf te doenHelp mij het zelf te doen Hoe wij de kinderen helpen...Help mij het zelf te doen

 

 

6. Studiedagen team 2019 - 2020

 

In de kalender op Schoudercom staan alle studiedagen aangegeven. Dit schooljaar gaan we tijdens de studiedagen onder andere in op de ‘grote verhalen’ zoals Maria Montessori die heeft beschreven. Zoals de geboorte van het universum, met de link naar het kosmisch onderwijs, het verhaal van de getallen, het ontstaan van het leven enzovoort. Sommige verhalen hebben direct een link met het onderwijs, anderen meer met groei, ontwikkeling en hoe we naar het kind kijken, hoe we evalueren enzovoort.

 

De eerste studiedag van dit schooljaar, op 16 september, stond in het teken van groei. In de ochtend waren we met het team van het hele Kind Centrum bijeen, leerkrachten en het team van de peuterbouw en BSO. Het team van de school is vervolgens aan de slag gegaan met één van de bouwstenen van Pedagogisch meesterschap, namelijk formatief evalueren. Hoe passen we dat toe in het montessorionderwijs en hoe gebruiken we hier bijvoorbeeld het ‘rondes lopen’, een basisonderdeel in ons onderwijs, bij? In de groepen hangen onder andere de 'oogjes' en de rondes, zodat de leerlingen weten of ze bijvoorbeeld de leerkracht kunnen storen of dat hij of zij bezig met een grote ronde of lesjes. 

 

Formatief evaluaren rondes

 

Het team van de BSO ging in de middag aan de slag met het thema Vrijheid in gebondenheid. Hoe kunnen we deze basiswaarde uit het montessorionderwijs toepassen op de BSO. Welke obstakels en welke kansen zien we? Een waardevolle dag!

 

BSO 1 Opbrengst

 

7. Stakingsdag 6 november

Stakingsdag 6 november

Uit de eerste inventarisatie onder leerkrachten blijkt dat de animo wederom groot is om te staken op 6 november en zal ten gevolge daarvan de school dan ook moeten sluiten. De BSO is op woensdag gesloten.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs (CNV), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de FNV-Overheid roepen alle leden op om op woensdag 6 november 2019 de gehele dag te staken. Redenen voor deze stakingsoproep zijn:

·         De personeelstekorten vormen een steeds groter probleem. Dat geldt ook voor een school als de onze waar we vakbekwame montessorileerkrachten nodig hebben voor ons mooie onderwijs.

·         De salarissen blijven nog steeds achter bij vergelijkbare beroepen.

·         De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Zij negeren de roep dat het water binnen het onderwijs tot aan de lippen staat.

·         Minister Slob op 23 augustus 2019 kenbaar heeft gemaakt geen middelen beschikbaar te stellen voor structurele oplossingen.

Dat het beroep van leerkracht en schoolleider/directeur aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen, blijft de inzet. De eisen van de vakbonden zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk.

In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs rekenen wij op uw steun voor deze staking. Wij hopen samen met u op het goede nieuws uit Den Haag dat er maatregelen genomen worden om het tij ten goede te keren.

Apart ontvangt u de brief van de leerkrachten betreffende de staking.