Inloggen

preview
Nieuwsbrief 15 februari 2019

Nieuwsbrief MKC Waalsdorp

Beste ouders en verzorgers,

 

De afgelopen weken heeft het team alle zeilen bijgezet om, ondanks de openstaande vacatures op onze school, te zorgen voor zoveel mogelijk continuïteit in de groepen. Via SchouderCom hebben we u op de hoogte gehouden hoe we de bezetting voorlopig hebben georganiseerd. Helaas hebben we ook het noodscenario al in werking moeten zetten afgelopen week, als gevolg van zieke leerkrachten.

 

Ik ben blij om u te kunnen informeren dat we uit de sollicitatiegesprekken al twee nieuwe groepsleerkracten kunnen gaan toevoegen aan ons schoolteam. En we zijn nog in gesprek met een aantal goede kandidaten en hopen dit ook positief te kunnen afronden. In deze brief kunt u hier meer over lezen.  Voor nu wil ik u hartelijk danken voor uw begrip en medewerking.

 

In deze nieuwsbrief leest u verder meer over aanstaande activiteiten op de BSO en op school, de aankomende lesvrije dagen en de mogelijke stakingsdag op 15 maart. 

 

Wisten jullie trouwens dat we voor de kerstvakantie bijna duizend euro hebben opgehaald voor de World Peace Flame Foundation? Het exacte bedrag van € 975,34 bieden we binnenkort aan de organisatie aan.

 

Deze nieuwsbrief sluiten we af met een bijzondere brief van de ouders van Mikki, gericht aan de kinderen, ouders, BSO-medewerkers en leerkrachten van onze school.

 

We kijken alvast uit naar het voorjaar en naar de bloeiende vlinderstruiken,

 

Berien Bakker

Directeur

 

1. Activiteiten BSO en Peuterbouw

 

Cursus drama, Mad Science show en Mad Science cursus

De drieweekse cursus Drama op de BSO is gestart op 4 februari. De kinderen die meedoen zijn erg enthousiast!

 

Vanaf mei start een Mad Science cursus op de BSO. Vanuit school en de bso kunnen kinderen hieraan deelnemen en maken zij uitgebreid kennis met wetenschap en techniek. Informatie hierover volgt. Voorafgaand aan de cursus geeft Mad Science een bijzondere science show op school.

Mad Science Rabarber

 

Theaterproject Aan de andere kant

In februari en maart is er voor de kinderen van groep 6 nog een theaterproject waar zij aan mee kunnen doen. Dit wordt georganiseerd door theaterschool Rabarber. Zij starten met theaterworkshops voor de hele groep, waarna kinderen die dat willen zich op kunnen geven voor het vervolg, het maken van een echte voorstelling. Dat is samen met kinderen van alle scholen in Den Haag. Vanaf eind maart 2019 oefenen de kinderen wekelijks bij Rabarber aan een voorstelling waarbij de inbreng van de leerling het uitgangspunt is. 

 

Het eindresultaat is de voorstelling ‘Aan de andere kant’. Deze voorstelling zal zowel bij Rabarber als bij meerdere Haagse Cultuurankers en wijktheaters spelen. Zodat leerlingen, vriendjes en vriendinnetjes, docenten, familie en vrienden in de eigen buurt kunnen komen kijken. Maar ook de ‘ander’ van andere scholen ontmoet. Ook aan het voorstellingstraject zijn voor de leerlingen geen kosten verbonden.

 

Opleidingen medewerkers Peuterbouw en BSO

De pedagogisch medewerkers van Peuterbouw en BSO zijn gestart met de Montessoriopleiding. Tevens is er een start gemaakt met de cursus kinder E.H.B.O en worden alle pedagogisch medewerkers opgeleid tot BHV-ers (Oranje Kruis Certificaat).

 

 

2. Voorleeswedstrijd 22 maart

Zet ‘m alvast in uw agenda: op vrijdag 22 maart a.s. zal voor de 2e keer de Waalsdorp Voorleeswedstrijd worden gehouden. Voorafgaand gaan we oefenen en zullen de ‘voorrondes’ plaatsvinden.

 

Voorleeswedstrijd

3. Studiedag 14 februari

 

Tijdens de studiedag van 14 maart zijn we met het team aan de slag gegaan met het meerjarenbeleid. Dit deden we buiten de school onder leiding van Rachel Levi van Het Huis van Verbeelding. In een volgende nieuwsbrief zullen we meer delen over de opbrengst van deze dag.

 

Studiedag

 

 

4. Bezetting team update en noodplan in geval van ziekte

 

Half januari hebben we u geïnformeerd over de openstaande vacatures op de school en de tijdelijke oplossing die we hiervoor met directie, bestuur en medezeggenschapsraad hebben ingezet. In geval er een leerkracht ziek zou worden, hadden we een noodplan klaarliggen. Helaas hebben we dit vanaf maandag 4 februari al direct in de praktijk moeten brengen. We hopen in deze situaties te kunnen blijven rekenen op uw begrip en medewerking omdat we juist in de samenwerking met elkaar de best mogelijke oplossing proberen te bereiken. Doordat de kinderen van de zieke leerkracht thuis zijn gebleven en we vervolgens het carousselmodel hebben ingezet was het mogelijk dat er in de overige groepen rustig gewerkt kon worden. 

 

Gelukkig leveren de wervingacties die we hebben ingezet inmiddels kandidaten op. In de bijlage, via deze link, leest u de brief over de situatie vanaf 18 februari. Het overzicht van de nieuwe formatie vind je hier. De link naar de eerdere brieven en de bijlagen (noodplan, carrousselmodel) vindt u hier.

 

 

5. Lesvrije dagen en mogeliijke stakingsdag
  • De voorjaarsvakantie begint op vrijdag 22 februari a.s. De kinderen zijn vrijdag al vrij. 
  • Tot slot is er op dinsdag 19 maart een lesvrije dag en is de school dicht.

 

  • Verder zal het team van Waalsdorp naar alle waarschijnlijkheid deelnemen aan de Landelijke Onderwijsstaking op 15 maart.

    De organisatoren van de staking, AOb samen met FNV Onderwijs en Onderzoek en de verenigingen van de FvOv, hebben aan de onderwijsministers Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) een ultimatum gesteld tot en met 25 februari om over de brug te komen met extra investeringen voor het gehele onderwijs. 

    Door het ultimatum, wat loopt tot en met 25 februari is nu nog niet duidelijk of de stakingsdag op 19 maart ook daadwerkelijk door gaat. Zodra hierover meer bekend is berichten wij u.

Alle actuele data en activiteiten staan op de kalender.

 

 

 

6. Brief van de ouders van Mikki

 

Den Haag, 6 februari 2019

 

Lieve kinderen, ouders, BSO begeleiders en leerkrachten van Waalsdorp,

 

Het is inmiddels 7 maanden geleden dat onze lieve, grappige Mikki is overleden. Wij proberen zo goed als dat gaat weer het leven op te pakken. Natuurlijk missen wij Mikki hierbij ontzettend en is alles zonder haar nu anders.

 

Waar we troost uithalen is de betrokkenheid van de mensen om ons heen en de herinneringen die we daaraan hebben. De prachtige bloemenketting die de kinderen uit de klas van Mikki voor haar afscheid hebben gemaakt bijvoorbeeld. De tekeningen, knutsels en brieven die door de kinderen op school zijn gemaakt, heb ik allemaal bewaard en in een mooie doos gedaan. Mikki vond het heel fijn als ze weer iets van jullie mocht ontvangen! Ik kijk er nu nog wel eens naar, want wat een mooie dingen zijn er voor Mikki – en soms ook voor mij en haar vader– gemaakt en geschreven.

 

Mikki is toen zij ziek was nog een paar keer naar school geweest en de klas heeft daar steeds een feestje van gemaakt. Er werden leuke cadeautjes aan haar uitgedeeld en er zijn speciaal voor Mik grappige toneelstukjes gespeeld! Toen Mikki ziek was is er bij ons thuis een grote mand met cadeautjes gebracht, die wij samen hebben uitgepakt. Het uitpakken ervan voelde als een feestje! Ook iedereen die daarbij betrokken is geweest wil ik graag bedanken. Al dit meeleven heeft ons geraakt.

 

Afgelopen jaar is door de klas een paar vlinderstruiken voor Mikki gepland, achter het boomhuis op het speelplein. Rob en ik zijn daarbij aanwezig geweest. Dit betekent veel voor ons. Het was hartverwarmend om te ervaren hoe open en onbevangen de kinderen hiermee omgaan. Zo komen wij straks zeker weer kijken bij de struiken, om te zien of er inderdaad vlinders vliegen die lijken op Mikki!

 

Een nieuw pad vinden zonder Mikki, is nog maar pas begonnen. En het missen valt niet mee. Iets dat ons in dat zoeken kracht geeft, is de gedachte aan al het meeleven van de kinderen, ouders en (BSO) leerkrachten. Mensen die ons misschien niet eens altijd goed hebben gekend, maar toch met hun hart bij ons waren. Dank jullie wel daarvoor. Het heeft verschil gemaakt, voor Mikki, maar ook voor haar familie.

 

Wie weet tot ziens bij de struiken – en in de tussentijd: Zorg goed voor de vlinders! 

 

Warme groet,

Patricia, ook namens Rob en onze families

 

Vlinderstruik