Inloggen

preview
Nieuwsbrief 16 april 2019

Nieuwsbrief MKC Waalsdorp

Beste ouders en verzorgers,

Ik ben blij dat we u eind maart het goede nieuws konden sturen over de formatie per 1 april. Hieronder stellen onze nieuwe collega’s zich aan u voor.

 

Verder in deze nieuwsbrief meer over de portfolio’s van de kinderen, Mad Science op school, de studiedagen van 14 februari en 27 maart, een nieuwe gymleerkracht en nieuwe gymshirts, plus foto's van de overhandiging van de opbrengst aan de World Peace Foundation. 

 

Het team en u als ouders en verzorgers heeft in de afgelopen periode de problemen van het toenemende lerarentekort aan den lijve ondervonden. Het team heeft deelgenomen aan de landelijke onderwijsstaking op 15 maart om opnieuw aandacht te vragen voor de noodzaak van meer investeringen in het onderwijs. Zelf ben ik onlangs op bezoek geweest bij Paul van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66, over hoe wij als school omgaan met de toenemende werkdruk en hoe we deze druk proberen te verlagen. Bijvoorbeeld door het inzetten van lesvrije dagen en een vijfde leerkracht per bouw. Hieronder leest u er meer over. Ook hebben wij sinds kort een convenant met de pabo van Hogeschool Leiden. Dit biedt ons de kans om binnen onze school nieuwe leerkrachten op te leiden. 

 

Berien Bakker

Directeur

1. Welkom Evelien, Fatih, Jochem, Marley en Peter

 

Welkom Evelien! 

 

Evelien

Beste ouders van Montessori Waalsdorp,

 

Wanneer er een nieuwe leerkracht op school start zijn vele ouders en kinderen nieuwsgierig naar deze nieuwe aanwinst, dus bij deze zal ik mezelf introduceren. Mijn naam is Evelien Daniëls, 42 jaar, getrouwd met Steven en samen hebben we 4 superleuke :) kinderen, de oudste is 16, een tweeling van 14 en de jongste wordt deze maand 9. We zijn 1,5 jaar geleden met het gezin naar Benoordenhout verhuisd, waar we met heel veel plezier wonen.

 

Ik ben de afgelopen 19 jaar altijd werkzaam geweest in het kleuteronderwijs en op een peuterspeelzaal. Sinds dit schooljaar ben ik ook actief met mijn eigen bedrijfje. Ik verzorg trainingen voor aankomende onderwijsassistenten en coach (startende) leerkrachten. Om goed training te kunnen geven vind ik het belangrijk om zelf actief in het onderwijs te zijn, zodat de feeling up to date blijft. Dus toen ik door een vader van school, bedankt Jack, erop geattendeerd werd dat er een vacature op Waalsdorp was, had ik daar wel oren naar. En zo geschiedde, half februari ben ik op Montessori Waalsdorp gestart, waar ik op donderdag en vrijdag met heel veel plezier les geef aan OB1.

 

Verder vind ik het heerlijk om te koken, drink ik graag een goed glas wijn, lees ik helaas veel te weinig, ga ik regelmatig met vrienden of familie naar concerten, theater of Opera2Day (echt een aanrader!), doe ik een opleiding tot beeldcoach en geniet ik natuurlijk volop van mijn kinderen en hun perikelen.

 

Wil je meer van me weten of wil je gewoon even kennismaken, loop dan gerust op donderdag of vrijdag even bij me langs.

 

Groetjes, Evelien

 

 

Welkom Marley! 

 

Hallo! Ik ben Marley en ik ben 25 jaar oud. Ik woon in Den Haag.
Ik ben nu zo’n twee weekjes al bezig in de middenbouw als ondersteuning. Dus ik ben vooral in de middenbouw te vinden!

 

Naast m'n werk fitness ik drie á vier keer in de week om lekker gezond bezig te blijven.

 

Heb super veel zin om met de kinderen aan de slag te gaan en ze te leren kennen! Ik kan niet wachten om onderdeel te zijn van de ontwikkeling van de kinderen. 

Groetjes, Marley

 

 

Welkom Peter! 

 

Woensdag 17 april gaat Peter van Zuylen als vakleerkracht lichamelijke opvoeding op de woens- en donderdagen aan de slag. Peter zal de ziektevervanging van Danny doen. Peter heeft ervaring met het geven van gymlessen in het basis- en voortgezet onderwijs. Peter is net terug van een reis door Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland en was daarom op korte termijn beschikbaar om bij ons in te vallen. We zijn blij dat Peter zo snel bij ons kan beginnen; op deze wijze kunnen we bijna alle groepen weer twee keer per week bewegingsonderwijs aanbieden. Voor de onderbouwgroepen ligt die frequentie iets lager (3 lessen per twee weken); groepsleerkrachten hebben op maandagen de beschikking over de gymzaal voor het geven van spellessen. Peter stelt zich in de volgende nieuwsbrief graag uitgebreider aan u voor.

 

 

Naast Evelien, Marley en Peter zijn ook Fatih (MB3, foto links) en Jochem (5e leerkracht BB) begonnen op Waalsdorp. Zij stellen zich in een volgende nieuwsbrief aan u voor. 

Fatih_2 Jochem_2

 

 

2. Portfolio's in de klas

Zoals u wellicht hebt opgemerkt zijn er in de klas witte mappen aanwezig. En misschien heeft u deze tijdens een Waalsdorpweek ook al eens samen met uw kind bekeken. Dit zijn portfolio’s van de kinderen. Vanaf januari 2019 zijn die schoolbreed ingezet en we zitten in een fase van uitproberen, ervaring er mee op doen.

 

Wat is de bedoeling van een portfolio en hoe ‘werkt’ het?

De bedoeling van het portfolio is kinderen mee te nemen in hun eigen ontwikkelingsproces.

Hun ontwikkeling in vergelijking met zichzelf op verschillende (vak)gebieden zichtbaar te maken. Ze eigenaarschap van hun eigen leren te geven.

 

Ze kunnen in hun portfolio (bewijs)werkjes stoppen waar ze trots op zijn en die ze graag willen bewaren. Of waarmee ze laten zien dat ze een bepaalde vaardigheid onder de knie hebben. Het kan ook zijn dat de leerkracht aangeeft wanneer een bepaald werkje in het portfolio wordt gestopt.

 

Leerkrachten bespreken de inhoud van de mappen met de kinderen en kijken dan wat ze kunnen/kennen en bespreken wat dan de volgende stap kan zijn. Je kijkt naar het proces; hoe iets tot stand gekomen is. Wanneer dat een mooi proces is, is het ‘wat’ van minder groot belang. Dit wordt formatief evalueren genoemd, evalueren OM te leren.

 

Hieronder een paar plaatjes. We zijn volop in ontwikkeling, en de kinderen ook!

 

Portfolio-1 Portfolio-2 Portfolio-3

 

3. Schoolreisje onderbouw

Op 23 mei gaat de onderbouw op avontuur! We gaan de wereld rond: waar leeft de giraffe, de pinguin, de ijsbeer en de leeuw? We gaan de dieren bekijken en leren meer over hun leven. In de onderbouw zal dit thema ook zichtbaar zijn na dit avontuur. Meer informatie over het schoolreisje volgt na de vakantie. 

 

4. Mad Science komt op school

Mad science logo

 

Afgelopen vrijdag was het zover. Op 5 april kwam professor Amazing Amanda een spectaculaire Science show op de Waalsdorp Montessori geven. Na afloop van de show zijn de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven en kunnen zij zich opgeven voor de naschoolse cursus.

 

De groepen 6, 7, en 8 worden vanaf 9 mei 3 weken lang iedere donderdag meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! 

De groepen 3, 4, en 5 starten vanaf 6 juni en ook deze cursus zal 3 weken lang op de donderdag worden gegeven.

 

Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.

Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers: vlieg samen met de professor door de basisregels van aerodynamica, maak een lasagne van vloeistof, en laat je haar overeind staan met statische elektriciteit! Er komt van alles aan bod!

 

Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen

 

5. Verslag studiedagen 14 februari en 27 maart

Op 14 februari zijn we met het team aan de slag gegaan met het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Tijdens de dag werd dit op een prachtige manier gevisualiseerd.

 

De input van het team op deze studiedag wordt meegenomen in de onderwijskundige koers van de komende jaren. Een koers die verder bouwt op de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren binnen Waalsdorp hebben ingezet en gerealiseerd.

 

14feb

 

 

Op 27 maart stond de ochtend voor het team van de onderbouw in het thema van ‘Kijk’. "Kijk' is een digitaal systeem voor observatie en registratie. Het onderbouwteam schoolt zich dit schooljaar in het gebruik van 'Kijk'. Op 27 maart was de 3e studiebijeenkomst - o.l.v. het HCO - waarin de leerkrachten uit de onderbouw zich verdiepten in 'Kijk'. Binnen 'Kijk' kan de ontwikkeling van de kinderen wordt in kaart worden gebracht. Dit maakt het mogelijk afgestemd aanbod te ontwerpen en aan te bieden en het effect daarvan op de ontwikkeling van de kinderen, te monitoren. Aan het eind van het schooljaar vindt de laatste studiemoment 'Kijk' voor de onderbouwleerkrachten plaats.

kijk

’s Middags heeft het hele team zich onder begeleiding van de DNKRS verdiept in het herkennen van meer- en hoogbegaafdheid. Hoe herken je deze kinderen? Welke signalen geven zij af? Want er is een veelheid aan - niet altijd even makkelijk - te herkennen signalen, zo bleek tijdens deze interessante studiemiddag. Het team heeft deze middag ook gekeken naar de herkenbaarheid van dit theoretische kader in de dagelijkse schoolpraktijk. Wat levert de theorie ons op aan 'handvatten'. Momenteel is er veel aandacht voor hoogbegaafde kinderen in het onderwijs; de wetenschappelijke fundering verbreedt zich en wordt steeds meer verspreid onder schoolteams. Met de leerkracht 'als regisseur' vinden wij het belangrijk de kennis in de klaslokalen te brengen. We sluiten dit scholingsonderwerp op de studiedag in juni, af.

 

 

6. Nieuw gymshirt nodig?

De midden- en de bovenbouw dragen tijdens de gymlessen en bij sportieve activiteiten zoals toernooien en sportdagen de speciale Waalsdorp gymshirts. Heeft uw kind nog geen Waalsdorp shirt of is hij of zij toe aan een grotere maat? Er zijn prachtige nieuwe shirts beschikbaar!

 

Hoe bestelt en betaalt u een gymshirt? 

1. Stuur een bericht aan de administratie, via SchouderCom of administratie@waalsdorp.nl) met daarin: 

- de naam van uw kind 

- de groep 

- de gewenste maat 

 

Shirts zijn verkrijgbaar in de maten 116, 128, 140, 152, 164. 

 

2. U ontvangt van Carolien een betaalverzoek voor het shirt (€ 12,50). Als de betaling binnen is zal Carolien het shirt in een envelop doen en meegeven met uw kind.

 

Gymshirt

 

 

7. Overhandiging opbrengst World Peace Foundation

Op 11 april hebben wij - met een delegatie kinderen uit OB, MB en BB – een bedrag van € 980,30 overhandigd aan Joan Klink van de World Peace Foundation. In december hebben kinderen hiervoor allerlei mooie dingen geknutseld binnen ons MKC en verkocht aan belangstellende ouders, opa's en oma's en andere bekenden.

 

Van het geld worden schoolspullen, zoals schriftjes en potloden voor kinderen in India aangeschaft.' Door te leren lezen kunnen de kinderen hun blik op de wereld verruimen en zo kansen ontdekken voor zichzelf en hun omgeving', vertelde Joan Klink. Zij was zeer verheugd met het prachtige bedrag.

 

WPF-1 WPF-2