Inloggen

preview
Nieuwsbrief 21 februari 2020: Waalsdorp in bloei!

Nieuwsbrief MKC Waalsdorp

Beste ouders en verzorgers,

De lente is in aantocht. Soms ruik je het al stiekem even. De krokussen en narcissen staan in bloei en de zon straalt steeds feller. Wij zitten in ieder geval boordevol nieuwe en frisse energie dit jaar, zoals u hier kunt lezen:

 

Veel ontwikkelingen, verbeteringen en vernieuwingen: ideeën om voldoende leerkrachten en onderwijscollega’s te (be)houden, nieuwe methoden als Kijk! En Ginzy werelden ontdekken en een nieuw groen schoolplein is in aantocht. Ook genoeg ontwikkeling voor de kinderen van onder- tot bovenbouw: voorleesactiviteiten en techniek- en onderzoekslablessen.

 

Lekker op stoom dus! Veel leesplezier.

 

Berien Bakker

Directeur

Bedankt Git voor de fijne 17,5 jaar

Sinds 1 januari 2020 is Git de Boer, na 2 jaar ziekte, uit dienst gegaan. Zij is 17,5 jaar bij ons in dienst geweest. Daarin heeft ze voornamelijk in de onderbouw gewerkt. Ook heeft ze in de Medezeggenschapsraad gezeten en was ze actief betrokken bij de inrichting van de nieuwe school. Git heeft een zware tijd achter de rug en heeft er daarom voor gekozen om haar tijd op Waalsdorp met een kleine groep collega's af te sluiten. Mocht u de behoefte hebben om Git een bericht of iets anders te sturen? Dan kunt u dit afgeven bij Ernie of Berien. Zij zullen er voor zorgen dat het bij Git terecht komt. 

Wijzigingen in de middenbouw

In MB3
Sinds februari zijn Fatih en Carolien samen duo-leerkrachten voor MB3. Fatih is een dag minder gaan werken. En Carolien heeft deze dag ingevuld, dus op donderdag staat Carolien nu op de groep.  

In de periode dat Fatih ziek was, heeft Carolien de kinderen al goed leren kennen en de kinderen haar. En Carolien is extra voorbereid tijdens de stakingsdagen eind januari, want Marinella heeft het lesmateriaal en specifieke zaken omtrent de leerlingen samen doorgenomen.

 

In MB4
Mirjam werkt nu van maandag t/m donderdag. En Carolien staat op de vrijdag zelfstandig op de groep sinds februari. Zij heeft in de afgelopen maanden veel geleerd en ervaring opgedaan met lesgeven. Ze is er klaar voor om zelfstandig de groep te draaien. Naast deze vrijdag in MB4 werkt Carolien op donderdag in MB3. Meer hierboven. 

 

5e leerkracht
Patricia gaat haar werkdagen uitbreiden. Na de voorjaarsvakantie gaat ze werken op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  Sinds begin februari heeft ook Stijn, leerkracht BB4, zijn werkdagen uitgebreid en werkt hij nu op de maandag als 5e leerkracht in de middenbouw. Hij ondersteunt op die dag voornamelijk MB1, waar Alesha per 1 februari begonnen is als nieuwe groepsleerkracht.

Alesha stelt zich voor

 

Alesha

“Ik ben Alesha Falhaber, ik ben 29 jaar en hiervoor bijna 6 jaar werkzaam geweest op een openbare basisschool, maar het montessori onderwijs heeft mij altijd erg getrokken. Na enige tijd zoeken naar een passende vacature, liet ik mijn droom even liggen en besloot ik ervaring op te doen in het reguliere onderwijs. Tot ik op de vacature van montessorischool Waalsdorp stuitte.  Direct heb ik actie ondernomen en tot groot genoegen kreeg ik positief bericht. 

Een warm en welkom gevoel, is wat ik direct ervaarde toen ik de school binnenkwam. In oktober heb ik een dag meegedraaid in de middenbouw en hierdoor kreeg ik alleen maar nog meer zin om te starten. Ik ben langzaamaan gestart in middenbouw 1 sinds januari op maandag, dinsdag en woensdag. Na eerst wat meer op de achtergrond aanwezig te zijn geweest, heb ik nu José haar positie en draai ik samen met Laura de groep.  

Ik kijk enorm uit naar de aankomende tijd en wil graag met de kinderen verder aan de slag gaan, met hen een echt hechte band opbouwen en werken aan een fijne verdere ontwikkeling samen. Mocht u nog persoonlijk kennis willen maken en dat nog niet hebben gedaan, u kunt mij natuurlijk altijd op de bovengenoemde dagen benaderen.“

 

Alesha 

Op zoek naar een nieuwe directeur per 1 mei

 

Zoals jullie weten gaat Berien Waalsdorp verlaten. Zij wordt Bestuurder bij Stichting Wolderwijs, onderwijs en kinderopvang, in Drenthe. Een kans die ze niet kon laten liggen.

De vacature voor een nieuwe directeur voor Waalsdorp staat al een paar weken online en de sollicitatiegesprekken zijn gestart. Dus hopelijk in de volgende nieuwsbrief meer nieuws over een opvolger.

Veel nieuwe vacatures – help! Deel de nieuwe video!

Deel onze nieuwe wervingsvideo op social media (met de handige snelle kant-en klare tekst)

 

Naast de vacature van directeur, staan er nog een paar vacatures open. Het is helaas nog niet gelukt om de vacature van leerkracht in de middenbouw volledig in te vullen. Ook hebben we ruimte voor drie pedagogisch medewerkers op de BSO. Wilt u ons helpen om de vacatures te verspreiden in uw netwerk?

 

Wat kunt u doen?

 • Video delen: Vlak voor de kerst vorig jaar hebben we een video gemaakt om leerkrachten te werven. Hierover heeft u toentertijd een brief ontvangen en enkele ouders hebben toestemming gegeven om hun kind in de video te tonen. De video staat inmiddels op ons gloednieuwe YouTube-kanaal te pronken: https://www.youtube.com/watch?v=aAziyKd1578  Helpt u mee? Knip en plak de link in een post op uw Facebook, LinkedIn, Instagram of Twitter-account. Dat kan snel en eenvoudig met de tekst hieronder (alleen even nadat de video bij het bericht is ingeladen, de eerste link/ URL weghalen). Dat helpt ons allen echt enorm! En we zijn u heel erg dankbaar!

  --

  https://bit.ly/2uMU7Qo Wie in mijn netwerk heeft interesse? Montessori Waalsdorp, een superleuke en goede school in het Benoordenhout in Den Haag, heeft ruimte voor nieuwe collega’s. In de video zie je  waar dit kindcentrum voor staat, wie je nieuwe collega’s zouden zijn en hoe ze hun montessori onderwijs invullen. Je hoeft geen ervaring met montessori te hebben. Zowel voor vaste als tijdelijke krachten. En ook zij-instromers en stagiairs zijn van harte welkom!

   

  Naast een school, bieden ze ook peuteropvang en buitenschoolse opvang. Dit kindcentrum maakt werken dus leuk, want het is heel afwisselend. Je krijgt veel kansen, een fijne balans tussen werk en privé en er wordt goed voor het personeel gezorgd!

   

  Meer weten? Er is nu bijvoorbeeld ruimte voor een leerkracht, directeur en meerdere pedagogisch medewerkers: www.waalsdorp.nl/vacatures. Ze ontmoeten je graag!

   

  En volg Montessori Waalsdorp op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montessori-waalsdorp. Dan blijf je op de hoogte van alle vacatures in de toekomst.

   

  # vacatures #vacature #baan #meesterbaan #leerkracht #kinderopvang #basisschool #stage #montessori #onderwijs #kinderen # peuters #nso #bso #lekkerekoffie #maaktaandachtzichtbaar

  --

 • Volg/ follow ons op LinkedIn: Montessori Waalsdorp. Daar delen we alle vacatures en als u het voorbij ziet komen, deel ze dan alstublieft of ‘like’ ze. Dan ziet uw netwerk ze ook.
 • Praat erover bij mensen die werk zoeken, op verjaardagen en verwijs ze door naar onze website: waalsdorp.nl/vacatures. Daar staat ook de video.

 

We gaan de komende tijd meer investeren om het werken bij Waalsdorp te promoten. We houden u op de hoogte. En heel erg bedankt voor uw hulp! De koffie - met koek haha - staat klaar.

 

video in wording met Stijn als presentator (en Marlouke Zimmermann als (externe) filmer)video in wording: Stijn als presentator en Marlouke (externe) als filmmaker

 

 

WIJ STAKEN maar STOPPEN NIET

Waalsdorp staakte op 30 en 31 januari, maar stopt niet. Marinella doet verslag:


Op donderdagochtend 30 januari tijdens de onderwijsstakingsdagen hebben we met een kleine delegatie van het schoolteam met elkaar gebrainstormd over mogelijke oplossingen voor de knelpunten binnen het onderwijs en in het bijzonder voor onze school. We hebben alle onderwerpen vanuit de brainstormsessie gerubriceerd in acties voor intern (onze eigen organisatie) en extern (inzet buiten de organisatie nodig). En vervolgens gerubriceerd in acties op korte en lange termijn. Deze uitkomsten stonden op de borden in de aula. De belangrijkste hieruit:

 • Dienstverbanden uitbreiden: dus van kleine deeltijd naar grote deeltijd of fulltime.
 • Bovenschoolse taken bij de leerkracht weghalen en bijvoorbeeld een eventmanager of administratieve kracht aannemen.
 • Gepensioneerde leerkrachten inzetten voor ondersteuning.
 • Formaliseren stagevergoeding: voor studenten een aantrekkelijke stagevergoeding regelen.
 • Vacature ook interessant maken als gewone bijbaan; als goed alternatief voor een baantje bij de supermarkt.
 • Bovenformatief blijven aannemen: dus aantrekken van beginnende leerkrachten en/of leerkrachten uit klassikaal onderwijs. Of zij-instromers. Eerst kennismaking met Montessori en dan verdiepen en opleiden.
 • Overig: aanblijfbonus en bonus bij inbrengen van een nieuwe leerkracht, bedrijfsfiets, volledige reiskostenvergoeding.
 • Balans in je vak houden en daar het goede voorbeeld in geven naar stagiairs.
 • Ouders vragen om mee te zoeken naar betaalbare woning of huisvesting voor leerkrachten van buiten Den Haag; inzetten van netwerk.

We onderzoeken nu de mogelijkheden en voeren mogelijk deze acties op korte termijn binnen school uit.

 

Een impressie van de brainstormsessie in de video dankzij Fatih:

 

Wat bij ziekte of afwezigheid?
Ook hebben we inzichtelijk gemaakt wie beschikbaar is om eventuele ziekte of korte afwezigheid van leerkrachten op te vangen. Weet dan dat er werk blijft liggen of niet kan plaatsvinden, bijvoorbeeld interne begeleiding, onderwijsontwikkeling of –ondersteuning. Of mogelijk staat pedagogisch meesterschap even op een lager pitje.

 

Carrousel bij ziekte
Toen er vorig jaar helemaal geen vervanging meer mogelijk was, hebben we de ‘carrousel bij ziekte’ moeten invoeren. Dit houdt in dat er elke dag dat de leerkracht ziek is, steeds een andere groep in één bouw naar huis wordt gestuurd. Het begint bij de groep met de zieke leerkracht, bijv. OB1. De dag daarna is de volgende groep aan de beurt om thuis te blijven: OB2 etc. Tot de leerkracht weer beter is. Er blijft dus om de beurt één groep thuis. Dus dat betekent per 4 dagen 1 keer eventueel geen les. Deze oplossing is gelukkig dit schooljaar (nog) niet nodig geweest. Laten we hopen dat dit zo blijft. Natuurlijk houden we u op de hoogte wanneer deze situatie zich weer voor zou kunnen gaan doen.

Studiedag 29 januari: Gynzy werelden en feedbackgesprekken

Gynzy werelden

In de ochtend hebben we ons verdiept in de werelden van Gynzy. Gynzy ontwikkelt digitale leermiddelen voor het basisonderwijs. Interactieve digibordsoftware en adaptieve verwerking. Gynzy werelden is een (digitale) methode (dus met bijbehorende software gekoppeld aan het digibord) om meer eigenaarschap over het leren te krijgen, zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Leerlingen kunnen hun eigen leerroute volgen. En het past binnen het reguliere lesprogramma van rekenen en spelling (of als aparte methode kan ook). De Gynzy leerlijnen zijn bij de vakgebieden rekenen en spelling opgedeeld in Werelden. Dit zijn verschillende onderdelen binnen de leerlijn. Meer op de website van Gynzy.  

 

Feedbackgesprekken

In de middag hebben we het in het kader van pedagogisch meesterschap gehad over feedbackgesprekken met de midden- en bovenbouw. We hebben ze uitgebreid geoefend. En met de onderbouw hebben ons verdiept in de observatie, registratie en verslagleggingsmodule met KIJK! Het meest gebruikte systeem voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Meer over Kijk!

  

Concept schoolplan 2019 – 2023
Het Concept-schoolplan 2019-2023 is gereed en ligt ter instemming bij de medezeggenschapsraad. In de volgende nieuwsbrief meer.

Mopperen tijdens het voorleesontbijt voor peuters

Woensdag 22 januari was het nationale voorleesontbijt. Peuters uit beide peutergroepen kwamen luisteren en meedoen met het verhaal van Moppereend. Dit werd op beeldende wijze verteld door Dorien, de oma van Sytze en Friso.

 

oma leest voor

Leest uw kind zich al warm voor het voorleesfestival op donderdag 19 maart?

Op donderdagmiddag 19 maart vindt voor de 3e keer het voorleesfestival plaats op school (voorheen voorleeswedstrijd). Kinderen uit de midden- en bovenbouw gaan voorlezen in de eigen bouw, de onderbouw en bij de peuters als ze dat willen. En nog veel meer voorleesactiviteiten bieden we aan. In aanloop naar de finale op donderdag 19 maart vinden in de klassen voorrondes plaats. Dus is je kind voorleesfan? Laat hem of haar vast warmdraaien.

Middenbouw op ontdekkingstocht bij technieklessen

Kizzy: "In het kader van verdieping en verrijking krijgen enkele middenbouwgroepen dit schooljaar op vrijdag lessen in het onderzoekslab. In deze lessen staat het samen werken aan een specifieke onderzoeksopdracht centraal. Vanuit verwondering werken de kinderen aan een onderzoeksvraag en voeren daarna het experiment of ontwerp uit. We onderzoeken, evalueren en trekken conclusies. Zo hebben we onderzocht hoe je een stevige constructie kunt bouwen. Doen we veel proefjes. Rond Sinterklaastijd bijvoorbeeld hebben we gevulde speculaas getest om te onderzoeken of er wel echte amandelen in het spijs zaten. En verder hebben we allerlei vloeistoffen onderzocht op hun zuurtegraad en een lavalamp en vloeistoftoren gemaakt. Eén van de leukste proefjes vonden de kinderen het experiment met Skittles en kleurstoffen." 

 

technieklessen technieklessen proefjes


De komende tijd starten er nog twee middenbouwgroepen met het onderzoekslab, daarna volgt er een nieuwe reeks lessen voor de kinderen in de middenbouw.

Bovenbouw op stoom met stroom

Ook in het kader van verdieping en verrijking, heeft de bovenbouw dit jaar in het onderzoekslab met Nelly gewerkt met het thema: stroomkringen. We startten met het vraagstuk: "Hoe kunnen we het lampje laten branden?" De kinderen kregen in tweetallen wat koperdraden, wol, paperclips, een lepel, een batterij en natuurlijk het lampje.

 

materiaal lampjes onderzoekslabVAN...

 

 

Fanatiek werden draadjes met lepels verbonden, elastiekjes om batterijtjes gewonden, en lampjes aan koperdraad bevestigd. De groepjes kwamen al snel tot de conclusie dat wol echt geen elektriciteit kon geleiden en zodoende werd de focus gelegd op ijzer en andere metalen. Elk groepje wist uiteindelijk het lampje te laten branden!

 

Daarna kregen ze een volgend vraagstuk: "Hoe kunnen we een ontwerp maken waarin een lampje zit die we aan en uit kunnen zetten?" Met informatie over elektrische deeltjes in de stroomkring op zak en wat draden en kniptangen in de hand, begonnen de kinderen met hun ontwerp. Hieruit zijn veel toffe ontwerpen ontstaan.

 

verzameling onderzoekslab...TOT

 

 

We kijken erg uit naar het volgende thema: flipperkasten.

Plan voor een groener, frisser en beter schoolplein is gereed - start medio maart

Meer groen op het schoolplein! Dat is al lange tijd een wens van zowel kinderen als het team. Best een enorme uitdaging omdat er veel kinderen tegelijk op ons schoolplein spelen en het ook na school- en BSO-tijd een vrij toegankelijk schoolplein is.

 

Daarnaast lopen we nu veel zand met de schoenen mee de school in, is de valdemping rondom de boomhut niet afdoende en zit er een vreemde houten rand in de grond dichtbij het duikelrek. Deze zaken zijn noodzakelijk om snel op te lossen. Én we willen graag een 'droomschuur'. Een schuur voor kleine fietsen (die nu opgestapeld staan in een te kleine berging) die  kinderen zelf naar binnen kunnen rijden, voor spelmateriaal en waar we misschien ook een buitenkeukentje voor de peuters en onderbouw kunnen creëren.  

 

Met input van de kinderraad heeft onze ‘tuingroep’ een verbeterplan gemaakt, ook samen met hoveniersbedrijf De Vuursche. Dat de wensen groter zijn dan het beschikbare budget, herkent u vast wel. Toch denken we dat het plan zeker gaat zorgen voor meer groen. Het plan zal in fases worden uitgevoerd om de kosten de spreiden en overlast te beperken.  

 

In het plan is ook een watertappunt meegenomen zodat kinderen op het schoolplein fris kraanwater kunnen drinken. Dit is mogelijk dankzij een subsidieregeling. 

 

Wanneer de werkzaamheden starten, ontvangt u meer informatie. Dit zal naar verwachting vanaf medio maart zijn. Aan de zijkant en achterkant en in de toeloop naar school merk je er niet veel van. Alles is gewoon bereikbaar zoals u gewend bent. Op naar een groen, fris en beter schoolplein!

 

tuinontwerp

Korte mededelingen
 • Nieuwe beeldschermen voor medewerkers
  Vrijdag 7 februari hebben we nieuwe beeldschermen voor medewerkers. De oude zijn vervangen door een maatje groter en betere beeldkwaliteit. Zo werken we nog prettiger. 
 • De droomkast is klaar!
  In de vorige nieuwsbrief heb je er over kunnen lezen. Een super mooi, fijn handvaardigheids- en kunstlokaal hebben we nu. Voel je vrij om het te komen bewonderen in ons atelier!

  droomkast af

 • Veilig schoolzone enquête van gemeente Den Haag
  U heeft op 14 februari een uitnodiging via Schoudercom gekregen om mee te doen aan een onderzoek hoe veilig uw kinderen nu naar school kunnen. Heeft u dit al gedaan? Hartelijk dank. Zo niet, kunt u dit nog heel snel doen: https://verkeersenquete.nl/v/schoolzone070  (Vandaag is officieel de sluiting: 21 februari, maar misschien kan het nog? Duurt 5 tot 10 minuten).
Fijne voorjaarsvakantie

Hoewel we staan te popelen om lekker verder te gaan, is het nu tijd voor een heerlijke vakantie! En hopelijk valt er nog wat sneeuw voor degenen die gaan wintersporten.

 

Na de krokusvakantie staat de school in het teken van Bezetting en Vrijheid. U zult ervaren dat kunstbeschouwing hierin een grote rol gaat krijgen, zodra de schooldeuren op 2 maart weer opengaan!

 

Graag tot dan!

 

krokussen